Eğitim İçerikleri

1.Ticari Gayrimenkul Hukuku Eğitimi

Ticari gayrimenkul sektörü satış/kiralama uzmanları için özel olarak hazırlanan ve güncel hukuki değişimlerin ve hukuksal sürecin örnekler, teorik olarak temel bilgiler ile anlatıldığı mesleki uzmanlık eğitimidir.

 • Gayrimenkul Satış Sektörü Danışman Temel Hukuki Tanım
 • Gayrimenkul Danışmanı Temel Hak ve Sorumluluklar
 • Emlak Yasası Tasarısı Hakkında Güncel Bilgilendirme
 • Kira Sözleşmeleri
 • Satış Vaadi, Satış Sözleşmeleri
 • Gayrimenkul Danışmanı Sözleşmeler Hakkında Yasal Bilgiler
 • Ön Alım Sözleşmeler
 • Tapu İşlemleri Genel Bilgilendirmeler ve Temel Kavramlar
 • Haciz, İpotek, İskan Kavramları Yasal Tanımlar

2. Kurum İçi Mesleki Eğitim

Tigada, kurumsal kiralama ve cadde mağazacılığı gibi niş bir alanda uzmanlaşmış olup 20 yıllık kurumsal bir kültüre sahiptir.

Tigada Akademi, Kurum İçi Mesleki Eğitimi kendi saha yöneticilerine ve bölge yöneticilerine vermekte olup istihdam edilmiş iş gücünün mesleğe uyum, meslekte ilerleme ve gelişme ihtiyaçlarını karşılamayı amaç edinmiştir.

Tigada Akademi, Kurum İçi Mesleki Eğitimi üç temel başlık altında vermektedir.

Mülk sahiplerine sunulan hizmeti maksimum seviyeye ulaştıracak, satış ve kiralama sürecinin tüm detayları ile işlendiği, Ticari Gayrimenkul sektöründe ve Kurumsal Kiralama/Satış alanında profesyonelliğe giden yolda atılacak satış ve kiralama içerikli temel eğitimdir.

  • Saha Yöneticisi Kimdir?
  • Ticari Gayrimenkul Sektörü Dinamikleri?
  • Başarılı Saha Yöneticisi Profili
  • Aday Yer, Bilinen Yer Belirleme
  • Satılık/Kiralık Portföy Oluşturma
  • Mülk Sahibi Bulma
  • Randevu Alma ve İlk Görüşme
  • Lokasyon Analizi Raporu
  • Sunum ve Yetki Almak
  • Pazarlama Adımları ve Yapılan Hatalar
  • Kontrat ve Satış Prosedürleri
  • Kurum İçi İşleyişler

Bu eğitim, saha yöneticilerimizin/bölge yöneticilerimizin, mülk sahiplerinden satış/kiralama yetki belgesi almak veya satılık portföylerinin satışını gerçekleştirmek amacı ile yaptıkları sunum ve müzakerelerde, karşı tarafı tanıyarak başarılı bir süreç yürütmelerini amaç edinir.

Ayrıca çeşitli etkileme ve ikna taktikleri ile ikna yeteneğinizi nasıl geliştirebileceğiniz, etkili ve doğru sunumları nasıl yapabileceğiniz konusunda size yol gösterir.

 • Kişisel Müzakere Strateji Tercihleri
 • Çatışma Esnasında Sergilenen İletişim Boyutları
 • Müzakere Becerilerinde Kanıtlanmış Yaklaşımlar
 • Sözel ve Sözel Olmayan İletişim Şekilleri
 • Başarılı Müzakere Süreci Nasıl Hazırlanır?
 • Görüşme
 • Karşı Katılımcı Profillemesi
 • Görüşülecek Konuların Belirlenmesi ve Sınırlandırılması
 • İkna Etme Bilim ve Sanatı
 • Müzakerede Kazan/Kazan Söylentisi, Gerçekten de Mümkün Müdür?
 • Sunumun Planlaması ve Ön Hazırlık
 • Etkileyici Sunum İçin Zihinsel Hazırlık
 • Etkileyici Açılış ve Kapanış
 • Heyecan Kontrolü
 • Sunumun Yapılması
 • Lokasyon Analiz Raporu Kullanımı
 • Soru ve Cevap Teknikleri

Günümüzde sadece işletmede başarılı olmak yetmemekte, çalışanlarımızı da bir hedef doğrultusunda örgütlemek ve motive etmek gerekmektedir. Klasik yönetim anlayışından sıyrılıp, çalışanlara liderlik etmek gerekmektedir.

 • Etkileme Nedir?
 • Hedef Belirlemek
 • Zaman Yönetimi
 • Geri Bildirim
 • Performans Yönetimi
 • Motivasyon

3. Satış ve Pazarlama Eğitimi

Tigada Akademi, bu eğitimler ile satış yönetimi başarılarına imza atmak için; satış yönetimi ve liderlik ilkeleri ile sürdürülebilir bir satış organizasyonu oluşturmayı, satışta çok önemli yeri olan “tutku”nun katılımcılara aşılanmasını amaç edinmektedir.

Tigada Akademi, Satış ve Pazarlama eğitimini üç temel başlık altında vermektedir.

Ticari gayrimenkul ve yatırım gayrimenkulleri sektöründe uzmanlaşmak amacı ile verilen eğitimdir. Eğitim boyunca profesyonel bir ticari gayrimenkul uzmanı olabilmek için tüm konular ele alınmaktadır.

 • Ticari Gayrimenkule Genel Bakış
 • Beceriler ve Fırsatlar
 • Piyasalar, Ticari Alanlar ve Demografik Özellikler
 • Alan Piyasası
 • İş Geliştirme
 • Temsiliyet
 • Kiralamalar
 • Gayrimenkul Yatırımı Analiz Araçları
 • Yatırım Analizine Giriş
 • İpotek (Mortgage) Krediler

Temel satış eğitimi ile birlikte, gerekli iletişim ve sunum becerilerini içeren, süreçte müzakere teknikleri ile satışa profesyonel çözümler sunan eğitimdir. Bu eğitim ile satış yetkililerine, yeni bakış açıları ve bireysel yeterlilik kazandırmak amaçlanmaktadır.

 • Kapanış Nedir? Ne Zaman Başlar?
 • Kapanışta Satış İstemekten Neden Korkulur?
 • Temel Satış Kapatma Yöntemleri
 • Satış Kapatma Müzakere Teknikleri
 • Alıcı ve Satıcının Temel Motivasyon Kaynakları
 • Alıcı ve Satıcının Psikolojik ve Finansal Sınırları
 • Satışta Destekleyici Yaklaşımlar
 • Satış Kapatmada Kişilik Profillerinin Rolü
 • Sihirli Kapanış Cümleleri
 • Müşterinin Satın Alma İşaretleri
 • Gayrimenkulde Satış Süreci Yönetimi

Bu eğitim, Ticari gayrimenkul sektörü çalışanlarına özel ve özgün olarak hazırlanmıştır. Katılımcıların eğitim sonrası profesyonel satış ve iletişim becerileri kazanması ve iş performansları ile bireysel motivasyonlarını artırmak hedeflenmiştir.

 • İlk İzlenim
 • Etkili İletişim
 • İletişimde Beden Dili
 • İç görü Profili, Temel Kişilik Profilleri
 • İnsanları Etkileme Sanatı
 • İnsanları İdare Etme Sanatı
 • Olayları İdare Etme ve Kriz Yönetimi
 • Stressiz Satış Teknikleri
 • Beyin Yönlendirme ve Bilinçaltı Yönetimi
 • Kendini ve Başkalarını İkna Etme Sanatı
 • Kişisel Motivasyon ve Performans Yönetimi
 • Doğru Soru Sorma Teknikleri, Yönlendirici Sorular
 • İtiraz Karşılama Teknikleri
 • Satışta İkna Edici Yaklaşımlar
 • Satışta Değer Kavramı, Değer Yaratmak
 • Satışta Motivasyon Kaynakları, Bireysel, Özgün Satış Yaklaşımları
 • Kişisel Marka Kavramı
 • Satışa Hazırlık ve Hazır Olma Süreci

Kurumsal Bir Firmaya Kiralamak İstediğiniz Gayrimenkulünüz mü Var?